Që nga postimi i shkrimit ‘Mos u trishto – po deshe!’, na është vënë në dukje një pasaktësi në shkrim, dhe disa sqarime shtesë. Po fillojmë me këtë të fundit. Redaktori i librit që kemi problematizuar, Edin Lohja, sqaroi se në kohën ku ka redaktuar […]

LEXO MË SHUMË...

Mbë derë i trokëlliti, Mbë tre sahat pas jacisë, gaha dysheku e ngriti, me davet të Perëndisë. Urdhëro hip, ja Muhamet, Të ka kam sjellë këtë kalë, të ka bërë Allahu davet, të të rrëfenjë xhemalë. Sa pejgamberë që janë Gjithë i duallë mbë istikballë, […]

LEXO MË SHUMË...

Mësojmë se Shtëpia botuese NuN në Shkup ka botuar librin e predikuesit të njohur saudit, Aid el-Karni, me titull Mos u Trishto. El-Karni është një figurë kontraversiale. Ai u bë i njohur si predikues i ideve të Sahuas, apo lëvizjes së njohur si “Rizgjimi Islam”, […]

LEXO MË SHUMË...

Roald A. Hysa Dalja së fundmi e librit “Harta e Ligjërimit Islam bashkëkohor tek Shqiptarët” është edhe prurja më e fundit mbi të cilin tashmë kanë nisur diskutimet rreth kësaj teme. Hoxha Sabahudin Jashari ka hapur me këtë libër një temë shumë të vështirë për […]

LEXO MË SHUMË...
  Të fundit në Përkufizime

  Të fundit në Lexime

  Të fundit në Përmendje