H.Vehbi-S.Gavoci-370x290

 

Me datë 19 Shkurt ndërroi jetë dijetari i madh shqiptar i shkencave islame, Vehbi Sulejman Gavoçi. Shejhu i nderuar ishte 90 vjeç. Vinte nga një familje me tradita të konsoliduara islame që u largua nga Shqipëria e Ahmet Zogut pas ligjeve sekulariste. Vendi në të cilin familja e Gavoçit u stabilizua ishte Siria, por Shejh Vehbi Gavoçi e kaloi jetën e tij në vendet e ndryshme arabe, në shërbim të muslimanëve dhe fesë së All-llahut. Megjithëse ju dha mundësia për ta vizituar Shqipërinë vetëm në vitet ’90, ai nuk e harroi vendlindjen dhe gjuhën amtare. Janë të shumta kontributet e Shejh Vehbi Gavoçit si në literaturën islame në gjuhën shqipe, ashtu edhe në donacionet filantropike.

 

Lusim Zotin ta pranojë shejhun e nderuar në parajsën e Tij.

Amin

Comments

  • Your email address will not be published. Required fields are marked *