Gëzuar Ramazanin!

Të dashur vëllezër dhe motra,

Falenderojmë Zotin që na mundesoi edhe këtë vit perjetimin e muajit të shenjtë të Ramazanit! I lutemi Zotit që të gjithë ju të keni një muaj të bekuar dhe të frytshëm, dhe të jeni sa më afër All-llahut (xh.sh.) në këto ditë të ardhshme, inshAllah.

Zoti na tregon se qëllimi i vetëm i agjërimit tonë është për të arritur Taqwa, apo vetëdijen ndaj Zotit. Le të përpiqemi në mënyren më të mire në këtë muaj që të jemi vazhdimisht të vetëdijshëm për Zotin dhe në mënyrë aktive të kërkojnë faljen dhe mëshirën e Tij, si dhe shpëtimin nga zjarri i xhehenemit.

Le të jemi më të kujdesshëm ndërsa komunikojme me njerëz të të gjitha besimeve, të pastrojme zemrat dhe gjuhët tona dhe të përsosim marrëdhëniet tona të përditshme me njerëzit. Ashtu sic të gjithë e dimë, permirësimi i vetes është thelbësor për të arritur kënaqësine e Zotit. Le të përpiqemi të bëjme përmirësime në jetën tonë të përditshme gjatë këtij muaji të bekuar, dhe të punojmë për ti mbajtur gjallë ato zakone edhe pasi tridhjetë ditët kanë kaluar. Kur Profeti ynë i dashur (paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të) është pyetur: “Çfarë veprash te mira e kënaqin më së shumti Allahun?”, U përgjigj, “veprat konstante e të vazhdueshme, edhe pse ato mund të jenë të pakta.” (Buhariu)

Duke ju uruar të gjithëve ju një Ramazan të begatshëm, i lutemi Zotit që ti bekojë familjet tona dhe komunitetin tonë me paqe, qetësi, besim të fortë dhe jetë të shëndetshme e aktive. I lutemi Zotit të na i falë gjynahet tona e të na japë të mirat e kësaj bote dhe të botës tjetër. Amin.

e-zani i naltë

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *