@font-face { font-family: “MS 明朝”; }@font-face { font-family: “MS 明朝”; }@font-face { font-family: “Cambria”; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0in 0in 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria; }.MsoChpDefault { font-family: Cambria; }div.WordSection1 { page: WordSection1; }

Këto ditë u mbajt në qytetin e Fezit në Marok Samiti i Fezit. Disa nga ulematë dhe mendimtarët njohur në botën islame u mblodhën për të diskutuar disa nga sfidat e muslimanëve sot, vecanërisht në Perëndim, në dritën e principeve bazë Islamit: ato të mëshirës, paqes, bashkëjetesës dhe drejtësisë , me qëllim që përforcojë dhe të sjellë vëmëndje zërin dominant të Islamit, i cili qëndron kundra cdo forme ekstremizmi, anarkie dhe kaosi.

@font-face { font-family: “MS 明朝”; }@font-face { font-family: “Cambria Math”; }@font-face { font-family: “Cambria”; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0in 0in 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria; }.MsoChpDefault { font-family: Cambria; }div.WordSection1 { page: WordSection1; } Ky samit është pjesë e programeve të iniciativës The Radical Middle Way, që prmovon zërin dhe interpretimin tradicional të Islamit. Video-klipe nga Samiti mund të shihen duke klikuar ketu.

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *