@font-face { font-family: “Calibri”; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0in 0in 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri; }.MsoChpDefault { font-size: 11pt; font-family: Calibri; }.MsoPapDefault { margin-bottom: 10pt; line-height: 115%; }div.WordSection1 { page: WordSection1; }

Nëpërmjet kësaj letre Ju transmetojmë shqetësimin e disa organizmave joqeveritare shqiptare në mërgim në lidhje me debatin e ndezur nga projektligji mbi sistemin arsimor parauniversitar në Shqipëri. Që nga publikimi i projektligjit nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës nuk kanë munguar në opinionin publik qëndrimet mbështetëse dhe ato kritike ndaj disa pikave të projektligjit e veçanërisht nenit nr. 36, paragrafit nr. 4. Do të mjaftonte kjo situatë fermentimi mendimesh, e karakterizuar në linja të përgjithshme nga bipolarizimi, për t’u përballur me paqartësinë që përcjell ndalimi dhe ekspozimi i ‹‹simboleve fetare në institucionet arsimore››. Fragmenti i nenit nr. 36, akoma pa u shndërruar në ligj dhe pa u vënë në jetë, i paraprin relativizmit të interpretimeve të ardhshme që do te krijojnë një realitet konfuz jo vetëm nëpër shkolla.

Përcaktimi ndalues ‹‹në institucionet arsimore›› mund t’i adresohet institucionit shkollorë publik, si pjesë e strukturave të shtetit laik, dhe në këtë rast është e nevojshme të ripohojmë domosdoshmërinë e laicitetit të strukturave politike dhe edukuese, por mund t’i adresohet edhe individit frekuentues të këtyre institucioneve, që shfaq haptas besimin e tij. Nxënësit vendosen përballë dilemës së përjashtimit ose detyrimit të mosrespektimit të besimit personal, në një kohë qe kushtetuta e Shqipërisë garanton si të drejtën e arsimimit ashtu edhe atë të besimit. Feja pa besimtarë është koncept abstrakt ashtu si ligjet që mbrojnë lirinë e fesë por nuk mbrojnë lirinë e besimtarit për ta ushtruar. Këtu flitet veçanërisht për atë grupmoshë që përbën të ardhmen e vendit. E ardhmja vjen nga sistemi arsimorë dhe shkolla duhet të jetë gjithëpërfshirëse.


Shfaqja e projektligjit në formën aktuale përbën edhe një frakturë të koherencës në linjën e qeverisë. Kështu, ligji për Mbrojtjen nga Diskriminimi (nr. 10 221) i datës 04.02.2010 dhe angazhimi i organeve shtetërore kompetente në mbështetjen e projektit të hapjes së Universitetit Teologjik Islam në Tiranë, shoqërohen me projektligjin e arsimit parauniversitarë që, nga ana tjetër, rrezikon diskriminimin e nxënësve.


Sigurisht që ndërhyrja e jonë nuk motivohet nga dinamikat e koherencës së politikes ose të elitave, por nga angazhimi qytetarë në respektimin e lirive dhe nga dëshira e renditjes së Shqipërisë përkrah vendeve me legjislacion demokratik, duke respektuar traditat historike të popullit tonë ku besimet fetare kanë padyshim rol shumë të rëndësishëm si në ruajtjen e identitetit kombëtarë ashtu edhe në ruajtjen e vlerave morale. Qëllimi është mënjanimi: i keqinterpretimeve, i rrezikshmërisë së largimit të nxënësve nga arsimi publik dhe i krijimit të getove, i nisjes së proceseve gjyqësore të kushtueshme si për privatin ashtu edhe për shtetin, i rishikimit të ligjit, i pakënaqësisë kolektive etj.


Të bindur në kompetencën e organeve përkatëse, propozojmë një ndërhyrje të thjeshtë dhe efikase tek paragrafi nr. 4 i nenit nr. 36 ku fillimi i paragrafit, ‹‹ndalohet ekspozimi i simboleve fetare në institucionet arsimore››, mund të modifikohet në ‹‹ndalohet ekspozimi i simboleve fetare nga institucionet arsimore››. Vetëm në këtë mënyrë mbrohet individi dhe shkolla kryen funksionin edukues.

Faleminderit paraprakisht për mirëkuptimin.

UAMIUnione Degli Albanesi Musulmani in Italia

FATForum Alb Trentino

ASIAM Associazione per lo Sviluppo e l’Integrazione degli Albanesi a Milano

El Hilal Associazione Culturale Albanese EL HILAL

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *