Mbërriti dje në Tiranë autori i librit “Përtej Jeruzalemit” Peter Stockton. Me ftesë të Qendrës Studimore Fetare “Erasmus”, Stockton ishte i pranishëm në promovimin e librit të tij të botuar së fundmi në shqip nga kjo qendër. Autori pati një takim me një grup myslimanësh të përzgjedhur, të mbajtur në mjediset e Shoqatës “Ardhmëria”, në të cilin u diskutua në lidhje me raportet ndërfetare, të cilat janë edhe subjekt i librit. Gjithashtu, ai pati edhe një takim më të ngushtë në mjediset e kafe-librari E7E, ku u diskutua në përgjithësi për Islamin në Shqipëri dhe në Evropë.
Të shohësh përtej interesave të ngushta fetare, të ngrihesh mbi kurthet e polemikave për të shkuar në zemër të vlerave që mbron feja, kjo ishte thelbi i fjalës së mbajtur nga autori gjatë promovimit, gjë që, sipas tij, përbën fuqinë më të madhe që feja mban brenda saj. “Nuk ka rëndësi nëse ishte Ismaili apo Is’haku ai që duhej të sakrifikohej prej Ibrahimit, – u shpreh Stockton, – ajo që qëndron në thelb të sakrificës së kërkuar prej Zotit është flimimi i egos dhe jo kurbani në vetvete”. Konkretisht edhe dialogu ndërfetar nuk duhet të ngecë nëpër labirintet e polemikave që ngatërrohen në detaje, por duhet të orientohen drejt thelbit të përbashkët të parimeve të feve abrahamike.
Autori është në fakt një mishërim i vetë asaj që ka trajtuar në libër. I lindur në një familje me origjinë Hebreje të konvertuar në krishtërim, ai u rrit në një mjedis midis krishtërimit dhe judaizmit. Më pas, ai pranon Islamin dhe martohet me një grua palestineze, me të cilët ka dy vajza. Të gjitha këto ndërthuren natyrshëm tek i njëjti person, ashtu sic janë ndërthurur historikisht (ndryshe nga sot) në të njëjtin qytet, Jeruzalemin. Ai shprehet:
“Eshtë një e vërtetë e pamohueshme që Jeruzalemi është Qytet i Shenjtë për të treja fetë. Ndërkaq, unë synoj që duke iu përqasur historive të Profetëve, të cilët i brendashkruhen këtij Qyteti, t’i hedh një vështrim të freskët domethënies së Jeruzalemit për muslimanët. Kurani thotë se Islami është feja e mbarë njerëzimit dhe unë besoj se Jeruzalemi është celësi për të kuptuar vërtetësinë e këtij pohimi”.
Autori e ka lidhur fatin e vet me atë të Jeruzalemit që në rininë e tij të hershme. Lidhja e tij e natyrshme shpirtërore si besimtar me Tokën e Shenjtë, nis e bëhet gjithnjë e më materiale në një ndërmarrje të filluar në pozitat e një turisti të rastësishëm, ndërmarrje e cila e shpie pandalshëm autorin të marrë formë më tej si aktivist, arsimtar e bashkëshort, gjithnjë duke vazhduar të kërkojë nivele të reja në të vërtetat e kësaj Toke. Qasjet origjinale të autorit, bazuar fillimisht në përsosjen evolutive të dashurisë së tij mbi Jeruzalemin, nga përmasa biblike, më tej në atë kuranore, i japin përvojës së tij një ngjyrë sa persoanle, po aq universale, analizës së tij një ritëm poetik, më tepër se teologjik, duke na transportuar “përtej Jeruzalemit” literalist, tribal, politik, konfesional, drejt një Jeruzalemi të zemrave të paqtuara nën vullnetin e Zotit.


Ezani-news

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *