Letër ambasadorit holandez

ERGYS MëRTIRI

http://www.gazetametropol.com/tekst.php?idt=64935

Zoti Van den Dol,

E lexova me vëmendje letrën tuaj dhe gjeta aty disa gjëra shqetësuese, të cilat mendoj se nuk mund të kalohen pa një përgjigje. Letrën tuaj e mora si shenjë të vullnetit të mirë për të ndihmuar shoqërinë tonë, ashtu siç e shihni ju të nevojshme. Por ajo çka vërejta në të është fakti se premisa nga e shihni kontributin tuaj është egocentriste. Ju doni të kontribuoni në ndryshimin e atyre fenomeneve që ju shqetësojnë ju dhe jo të atyre që shqetësojnë vërtet shoqërinë shqiptare. Ka një mori problemesh të tjera që janë vërtetë shqetësuese, ku kontributi juaj do të ishte vërtet i vyer dhe i mirëpritur.

Zoti ambasador,

Ju vlerësoj si përfaqësues i një vendi anëtar i një familjeje së cilës populli im aspiron t’i bashkëngjitet, dhe në këtë drejtim mendoj se çdo këshillë e ardhur nga bashkëfamiljarë të tillë do të ishte me vlerë. Por në rastin konkret pikëpamjet që ju shprehni në këshillën tuaj nuk u përkasin vlerave të përbashkëta të kësaj familjeje, por thjesht një veçantie të vendit tuaj. Vetëm pak vende perëndimore përkrahin pikëpamjet tuaja, dhe ato nuk mund të na ofrohen si evropiane për sa kohë edhe më shumë evropianë kanë pikëpamje të tjera, të kundërta me to.

Ju na ofroni përvojën holandeze, por duhet të jeni i vetëdijshëm se përpara se ta sillni në Shqipëri kjo përvojë duhet të bindë më parë vetë shoqërinë evropiane. Por, nga sa shohim, përvoja juaj do të vijojë ende për shumë kohë të mbetet një eksperiment i refuzuar për shumicën e vendeve të tjera në Evropë, ndaj ky eksperiment nuk ka sesi të gjejë strehë në një vend si Shqipëria. Mendoj se është e pavolitshme t’i ofroni një vendi që sapo ka hedhur hapat e parë të lirisë përvojën e një vendi ultraliberal. Historia e kohëve moderne ka dëshmuar shumë raste për pasojat dramatike që mbartin në vetvete eksperimentet sociale, dhe kapërcime të tilla kulturore si këto që ju propozoni janë vërtet të rrezikshme.

Për më tepër, nëse më lejoni, mund t’ju them se shoqëria holandeze nuk duket se vlen shumë për t’u marrë si shembull në lidhje me zhvillimet shoqërore. Sipas të dhënave statistikore më të fundit, ju jeni një ndër pesë vendet e para në botë me nivelin më të lartë të kriminalitetit. Gjithashtu jeni një ndër vendet me nivelin më të lartë të problemeve shoqërore, duke përfshirë divorcin, prostitucionin, narkomaninë, vetëvrasjet, ç’rregullimet psikologjike etj. Nga ky këndvështrim, mund të them me bindje se qytetarët shqiptarë, përfshirë edhe homoseksualët e fshehtë, me gjithë kushtet e vështira ekonomike ku ndodhen, janë shumë herë më të lumtur sesa ata holandezë.

Zoti ambasador,

Me gjithë mirëdashjen për ta marrë letrën tuaj si një shprehje të thellë të sinqeritetit dhe dëshirës suaj që ky vend të ndryshojë, mendoj se roli juaj në Shqipëri është diplomatik dhe nuk ka të bëjë shumë me emancipimin e shoqërisë sonë. Shqiptarët janë një popull me historinë, kulturën, vlerat dhe integritetin e tyre. Natyrisht që ata ndodhen sot në një proces ndryshimi për shkak të kushteve të reja që ka sjellë moderniteti, dhe kjo ka bërë që sot të kalojmë në një tranzicion jo të lehtë për t’u përballuar. Por, natyrisht, disa prej vlerave tona nuk mund dhe nuk ka përse të ndryshojnë. Duhet të kuptoni se ne kemi vlerat tona, të ndryshme nga tuajat, dhe ruajtja e tyre nuk mund të jetë mungesë emancipimi, siç shpreheni ju në letrën tuaj.

Ne nuk e pranojmë homoseksualitetin, pasi nuk bën pjesë në kulturën tonë, në vlerat tona. Trashëgimia jonë kulturore, ashtu siç na transmetohet në çdo dëshmi historike, ka në qendër të vëmendjes së saj familjen, dhe kjo është një prej vlerave më të mëdha që ne ruajmë dhe trashëgojmë prej së kaluarës sonë, pavarësisht se sot, si pasojë e fenomeneve të reja, ku futet edhe fenomeni që po diskutojmë, ajo ka filluar të tronditet. Por ne duam ta ruajmë familjen, ta mbrojmë atë, dhe kjo mund të realizohet vetëm duke krijuar një klimë të shëndetshme. Ashtu si dhe shumë studiues në zë në Perëndim, ne mendojmë se përhapja masive e homoseksualitetit dëmton dhe kërcënon seriozisht familjen. Premisa jonë në këtë diskutim vendos fëmijën në qendër të vëmendjes, ndërsa juaja seksin. Ne mendojmë se e drejta e fëmijëve tanë për një mjedis të tillë të shëndetshëm është më e rëndësishme sesa e drejta apo nevoja e një minoriteti maxhorenësh për ta shfaqur hapur seksualitetin e tyre.

Natyrisht, me këtë nuk dua të mbështes persekutimin apo diskriminimin e homoseksualëve, por refuzoj ftesën tuaj të çuditshme për të përqafuar homoseksualitetin apo për t’u hapur ndaj tij. Të refuzosh homoseksualitetin, të mos jesh dakord me të, të shprehesh hapur bindjen tënde se sjellja homoseksuale është diçka jo e mirë dhe e dëmshme për shoqërinë dhe individin, është një e drejtë më se njerëzore. Ne e dimë se homoseksualët kanë probleme në Shqipëri (në fakt, kjo ndodh në të gjithë botën, përfshirë edhe atë perëndimore), por kjo nuk do të thotë të promovojmë diçka që e konsiderojmë si negative vetëm e vetëm që të frenojmë diskriminimin e atyre që e mbartin atë.

Së fundi do t’ju thosha se marrëdhënia seksuale mes një çifti me gjini të njëjtë nuk mund të jetë kurrë po aq “reale dhe e admirueshme” sa ajo e një burri dhe një gruaje, siç shpreheni ju në letrën tuaj. Nga vetë fizionomia, proceset biologjike, psikologjike, shoqërore, burrat janë krijuar për gratë dhe gratë për burrat, dhe kjo ka funksionuar kështu për mrekulli, për mijëra, vjet në të gjithë botën. Aparatet seksuale të mashkullit dhe femrës në mënyrë të natyrshme janë bërë për njëri-tjetrin, gjë që nuk mund ta thuash kurrë në rastin e marrëdhënieve homoseksuale. Mbi të gjitha, marrëdhënia homoseksuale nuk mund të bekohet me fëmijë, gjë që e privon nga sublimimi më i madh që ka një marrëdhënie në çift. Marrëdhënia homoseksuale nuk sjell fryt dhe nuk e trashëgon jetën. Mjafton kjo për të kuptuar dallimin midis vlerës së njërës apo tjetrës.

Duke shpresuar në mirëkuptimin tuaj, po e mbyll duke uruar që të gjejmë te ju një mbështetje të fortë në çështje të tjera më të rëndësime, për të cilat ky vend ka mjaft nevojë.

Me respekt

Ergys Mërtiri, admirues i vlerave historike dhe kulturore të vendit tuaj

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *