Zjarr prej Xhehenemit


Zjarri në kulturën islamike është parasëgjithash sinonim i Ferrit, vendit ku përfundojnë pabesimtarët dhe keqbërësit në Ditën e Gjyqit të Fundit. Janë të shumta versetet kuranore apo traditat profetike të cilat formësojnë një përfytyrim të përgjithshëm rreth Ferrit si vend dënimi, ku vuajtjet dhe torturat […]


Nuk ka komente